Jaunumi

Posted on

Mīļie domubiedri un draugi tuvumā un tālumā!

Lai gaišas un labas ir dienas jūsmājās!

Ar vienu pilienu sākas jūra,
ar vienu cilvēku – tauta,
ar vienu sirdi – pasaule
Mūsu ārējā dzīve izaug no iekšējās dzīves, no tā, ko iesējam un sevī lolojam. Ikviena valsts pasaulē agrāk vai vēlāk iekrāsojas un piepildās ar vērtībām un sirds īpašībām, kuras apzināti lolo un kopj cilvēki, kas to veido.

 

Pēc labākās gribas un iespējām ikviens mīļi aicināts no sirds ievadīt Latvijas dzimšanas 100.gadadienas svētku gada aizsākumu ar klusu laba vēlējumu, lūgšanu, meditāciju un pateicību 3 – 7 minūtes vienu vai vairākas reizes dienā plkst. 7.00, 13.00, 19.00 un 22.00 laikā no 10. līdz 19.novembrim.
Kad mēs apvienojamies vienā nodomā un rīcībā, pieaug mūsu spēja skaidrāk redzēt, dziļāk izjust un pilnīgāk risināt tagadnes problēmas, pāraugt vakardienas valgus un celt labāku, iekšēji bagātāku un mierpilnāku nākotni.
Pat nezinot, kas šobrīd ir vispiemērotākais kādam cilvēkam, tautai vai visai pasaulei, mēs allaž varam nekļūdīgi noskaņoties uz to, lai piepildās katram patiesi svētīgais un patiesi nepieciešamais; lai dzīvē arvien vairāk izpaužas tās īpašības, bez kurām cilvēkos nevar pastāvēt cilvēcība: Gaisma, Miers, Mīlestība, Piedošana, Saskanība, Nesavtība un Pateicība.
Dalieties ar to, lai tas aizsniedz katru, kuram mīloša un nevienaldzīga sirds, jo patiesi – labas ierosmeīstenojas tikai labas gribas cilvēku kopdarbībā.

 

ar pateicību
akcijas brīvprātīgais koordinētājs valdis svirskis

Valdis Svirskis,

projekta “Latvijai un pasaulei” brīvprātīgais koordinētājs
pieraksti@inbox.lv


“Latvijai un pasaulei”  ideja / vīzija ir veidot jaunu garīgās kultūras tradīciju: atzīmēt tautai un valstij būtiskus svētkus ar saskaņotu iekšējo labas gribas jūtu pastiprināšanu un savas garīgās būtības kopšanu un apliecināšanu. Apzināti izcelt un celt labāko sevī un vēlēt tā īstenošanos ikkatrā, it visā, it visur sākot ar sevi un mūsu zemi. Uzturot un vingrinot apzinātu saikni ar labo gribu, ar skaidrāko un svētāko sevī, savā sirdī, mācīties sekot tai ikdienā un ļaut tai veidot un virzīt mūs nākotnē. Neraudzīties uz nepilnībām savā vai citu dzīvēs, vien tiekties redzēt labo, kas jau ir veikts un kas gatavojas tik paveikts.

Ar cieņu,
Valdis Svirskis
Akcijas sabiedriskais koordinētājs