Jaunumi

Posted on

Sveicināti draugi un domubiedri gan tuvumā, gan tālumā!
Sveicināti Latvijas simtgades gadā!

Jau piekto gadu pēc kārtas, kā veltījums Latvijas neatkarības atjaunošanai,
no 1. līdz 9.maijam norit labas gribas akcija Latvijai un pasaulei!

Ar prieku piedāvāju šo īso ierosmes tekstu. Varbūt tas iedvesmos jūs piedalīties un arī padalīties ar šo ierosmi, pārsūtot informāciju un materiālus citiem.

***
Akcija ik gadus iecerēta laikā no 1.maija – Satversmes sapulces sasaukšanas dienas un 4.maija – mūsu Neatkarības atjaunošanas dienai līdz pat 9.maijam – Eiropas dienai.

***

Vienā laikā un virzībā apvienojot dzidrākās, sirsnīgākās jūtas un domas, mēs vairojam pauduma radošo spēku.Tā ir īpaša iespēja un var teikt privilēģija, apzināti un mērķtiecīgi dalīties labvēlībā un iedvesmot uz labo.

Katrs to var īstenot to ar savu iekšējo un ārējo praktisko piemēru un tā kopā mēs varam veidot labāku gaisotni Latvijai un pasaulei. Tas aizvien būs iespējams, ja sāksim ar sevi.

Lai svētku dienas ir kas vairāk kā oficiālas svinības vai papildus brīvdienas, mēs varam izlemt apzināti veltīt laiku vienkāršai, bet nozīmīgai iekšējai un ārējai rīcībai.

Kā veltījumu Latvijas Atjaunotnei
no 1. līdz 9.maijam,
ikviens aicināts piedalīties labas gribas akcijā
dāvājot savas sirds labestību Latvijai un pasaulei,
meditācijas vai pateicības klusumā,
lūgšanas vai laba vēlējuma vārdos
3 – 7 minūtes katru dienu
vienā vai vairākos no kopīgiem laikiem
plkst. 7.00, 13.00, 19.00, 22.00

Lai labais rit!
Lai tas izplatās no cilvēka uz cilvēku pat ja pavisam nemanāmi, jo ar laiku tas rezonē, modina, pieaug. Pasaule lēnām top pilnīgāka un mēs vairāk sākam izjust prieku, kad atsaucamies sirdī mītošai tiecībai būt labākiem un darīt labu nesavtīgāk, patiesāk un īstāk.
Mēs zinām, ka labais īstenojas dzīvē labas gribas cilvēku kopdarbībā. Tieši tādēļ katram no mums ir iespēja piedalīties un dalīties ar šo ierosmi ar saviem draugiem un domubiedriem.

Lai labais rit uz Labu, sākot ar katru no mums!

pateicībā
Valdis Svirskis, akcijas brīvprātīgais koordinētājs
pieraksti@inbox.lv

 


“Latvijai un pasaulei”  ideja / vīzija ir veidot jaunu garīgās kultūras tradīciju: atzīmēt tautai un valstij būtiskus svētkus ar saskaņotu iekšējo labas gribas jūtu pastiprināšanu un savas garīgās būtības kopšanu un apliecināšanu. Apzināti izcelt un celt labāko sevī un vēlēt tā īstenošanos ikkatrā, it visā, it visur sākot ar sevi un mūsu zemi. Uzturot un vingrinot apzinātu saikni ar labo gribu, ar skaidrāko un svētāko sevī, savā sirdī, mācīties sekot tai ikdienā un ļaut tai veidot un virzīt mūs nākotnē. Neraudzīties uz nepilnībām savā vai citu dzīvēs, vien tiekties redzēt labo, kas jau ir veikts un kas gatavojas tik paveikts.