Jaunumi

Posted on

Mūsu pasaule pārtop par to, ko sējam un lolojam sevī, jo visi esam neatņemama šīs pasaules daļa. Tāpēc, paužot savas tīrākās jūtas, domas un labo gribu saskaņoti, mēs spējam vairāk.

Ietērpsim  Ziemas Saulgriežu, Kristus dzimšanas un Gadumijas svētku laiku savas sirds labestībā!

 

Ietērpsim  Ziemas Saulgriežu, Kristus dzimšanas un Gadumijas svētku laiku savas sirds labestībā!

No 21. decembra līdz 1.janvārim ik dienas plkst. 7.00, 13.00, 19.00 un 22.00 dažas minūtes vienā vai vairākos no šiem laikiem vienlaikus ar citiem Latvijā un pasaulē saskaņosimies klusā laba vēlējumā, lūgsnā, meditācijā vai pateicībā par to labo, ko redzam sevī un citos; par to labo, ko vēlamies paveikt un ko tiecas paveikt citi. Pat nezinot, kas šobrīd ir vispiemērotākais kādam cilvēkam, zemei vai pasaulei, mēs arvien varam noskaņoties, lai piepildās, kas katram ir svētīgs un nepieciešams.

Lai pieaug tas, bez kā nevar pastāvēt pati cilvēcība: Gaisma, Miers, Mīlestība, Piedošana, Saskanība, Nesavtība un Pateicība.

Labais pārtop īstenībā vien daudzu kopdarbībā!

 

Projekts ‘Latvijai un Pasaulei’ ir ierosme mūsu visu patiesajai sirsnībai – dalieties, lai tas spēj aizsniegt katru, kam mīloša sirds.

Lai Gaisma vieno,

Lai Labais top!

 
Dalieties ar to, lai tas aizsniedz katru, kuram mīloša un nevienaldzīga sirds, jo patiesi – labas ierosmeīstenojas tikai labas gribas cilvēku kopdarbībā.
 

 

ar pateicību
akcijas brīvprātīgais koordinētājs valdis svirskis

Valdis Svirskis,

projekta “Latvijai un pasaulei” brīvprātīgais koordinētājs
pieraksti@inbox.lv


“Latvijai un pasaulei”  ideja / vīzija ir veidot jaunu garīgās kultūras tradīciju: atzīmēt tautai un valstij būtiskus svētkus ar saskaņotu iekšējo labas gribas jūtu pastiprināšanu un savas garīgās būtības kopšanu un apliecināšanu. Apzināti izcelt un celt labāko sevī un vēlēt tā īstenošanos ikkatrā, it visā, it visur sākot ar sevi un mūsu zemi. Uzturot un vingrinot apzinātu saikni ar labo gribu, ar skaidrāko un svētāko sevī, savā sirdī, mācīties sekot tai ikdienā un ļaut tai veidot un virzīt mūs nākotnē. Neraudzīties uz nepilnībām savā vai citu dzīvēs, vien tiekties redzēt labo, kas jau ir veikts un kas gatavojas tik paveikts.

Ar cieņu,
Valdis Svirskis
Akcijas sabiedriskais koordinētājs