Ideja / vīzija

Projekta “Latvijai un pasaulei” ideja / vīzija ir veidot jaunu garīgās kultūras tradīciju: atzīmēt tautai un valstij būtiskus svētkus ar saskaņotu iekšējo labas gribas jūtu pastiprināšanu un savas garīgās būtības kopšanu un apliecināšanu.

Apzināti izcelt un celt labāko sevī un vēlēt tā īstenošanos ikkatrā, it visā, it visur sākot ar sevi un mūsu zemi.

Uzturot un vingrinot apzinātu saikni ar labo gribu, ar skaidrāko un svētāko sevī, savā sirdī, mācīties sekot tai ikdienā un ļaut tai veidot un virzīt mūs nākotnē.

Neraudzīties uz nepilnībām savā vai citu dzīvēs, vien tiekties redzēt labo, kas jau ir veikts un kas gatavojas tik paveikts.